Barevné mutace Agam vousatých

Sandfire Dragon
Žlutooranžová forma s několika narudlými místy. Tato forma je v současné
době asi nejvíce nabízenou barevnou formou. Musíte se mít ale na pozoru,
protože někteří inzerenti uvádějí jako Sandfire i klasiké agamy s
pomerančovým pruhem na uchu. Tento název pochází z USA.

Red Gold Dragon
Normálně zbarvená agama s červenou nebo oranžovou hlavou.

Red Dragon
V základním zbarvení tmavší agama s tmavými sedlovými skvrnami na hřbetě,
červenou hlavou a červeným klikatým středovým pruhem zad.

Yellow Dragon
Normálně zbarvená agama se žlutou hlavou a žlutými znaky nepravidelně
rozmístěnými po těle, především na bocích a nohou.
Citrus
Kompletně žlutá agama, prakticky bez vzorku.

Pastel Dragon
Velmi světle až béžově zbarvená agama. Nevyznačují se žádnými
intenzívními barvami, ale spíše decentními.

Orangeglow
Celkově světle červená agama bez výrazného kolísání barevné intenzity.
Red Flame
Červenooranžová agama, prakticky totožná s americkými Red Dragon a Red
Gold Dragon, udává se však jako jiná chovná linie.

Leucistic
Je takřka bílá, ale nealbinotická agama. Mimo ni se však na trhu objevuje řada
přechodových odstínů od bílé k přírodně zbarvené, ty jsou pak povětšinou řazeny
pod různé názvy samostatných mutací (Pure Leucistic, Het for Leucistic, aj.)
bohužel není jisté, zda nejde pouze o “odpad” z odchovů čistě bílých agam.

Hypo Orange
Je světlá až bílá agama s červenavými znaky v kresbě hlavy. Za normálních
okolností jsou tyto znaky vidět, avšak existují také varianty, kde to nemusí
být pravda.V USA je čistá forma bez jasných znaků a bílého zbarvení.

Orange Tiger
Hřbetní vzor této agamy se sestává z příčných pruhů tmavě hnědé až černohnědé
a pískové až oranžové, oranžová je i barva na bocích hlavy.
Orange Phase
Je normálně, okrově zbarvená agama se znaky oranžové nebo žluté kolem očí,
ušních otvorů, někdy i v kresbě hřbetu. Jde vlastně o výchozí produkt z něhož
vzešly všechny v současnosti chované mutace a formy. Jako takový se v podstatě
objevuje v menší či větší míře ve většině odchovů od přírodně zbarvených rodičů.

Pure Giant German
Je větší a tmavší linií 60-70cm, řeč o ní byla již výše. Od ní se pak odvozuje i
zvětšená oranžová forma Orange Giant German vzniklá křížením Orange a Giant.

Vittikins
Jsou kříženci vzniklí ze spojení P. henrylawsoni a P. vitticeps v devadesátých letech
v USA. Jde o středně velkou agamu, která co se znaků týká pobrala od každého
z obou druhů něco. Bohužel je tento hybrid i nadále plodný a díky své odolnosti a
nenáročnosti se mezi chovateli velmi rychle šíří. Až potud by bylo všechno v nejlepším
pořádku a vznikl by vlastně laboratorní organismus. Jenže v dalších generacích dochází
k rozpadu genetického základu a vznikají tak nestejně vypadající jedinci tu podobní více
P. henrylawsoni, tu zase P. vitticeps, no a tito kříženci jsou pak prodáváni jako původní
druhy.


Albino
Červené oči a bílé zbarvení. To znamená, že u těchto forem neexistuje barevný pigment.
Tyto agamy mají střední délku života, protože jejich geny jsou díky této mutaci poškozeny.

Snow
Je to dkoro protiklad k Leucistiku, má navíc černý pigment. Oční víčka jsou žlutá.

Sunburst (Yellow Sunburst)
Barevná varianta z USA, kde převládá na 80-90% žlutá barva.

Silkback
Chov z USA a Itálie. Tyto agamy nemají n a kůži žádný osten - jsou hladké a proto také
velmi citlivé na teplo. Jejich pořizovací cena je velice drahá. Mají střední délku života.

Translucend
Tyto agamy jsou průhledné, což znamená, že jim prosvítají cévy a orgány skrz kůži.
Tato optická vlastnost se dá rozpoznat až u subadultních agam.

Patternles
Tyto agamy nemají žádnou kresbu na zádech. Jsou velice cenné.
Nominat
Klasické zbarvení z volné přírody. Zvířata jsou převážně šedá, nekdy s černo-béžovou
kresbou.


Leatherback
Kůži mají ne tak ostnatou jako běžné agamy. Vypadají jako kůže, ale ne tak hladká
jako u Silkback.


Mimo zmiňované Vittikins je ovšem možné plodné křížení i dalších druhů a tak zvolna
spějeme k jakémusi systematickému guláši v teráriích chovaných agam. Ať tak či onak,
původní nebo domestikované, přesto jsou agamy rodu Pogona ideálním chovancem
bytových terárií.